Lập, thẩm định, phê duyệt và quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình

Nghị định số 15/2021/NĐ-CP của Chính phủ : Quy định chi tiết một số nội dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng
Nghị định số 15/2021/NĐ-CP của Chính phủ: Quy định chi tiết một số nội dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng
Mức tiền bảo hành trong hợp đồng đối với các công việc sửa chữa trong quá trình thực hiện bảo trì công trình xây dựng
Theo Khoản 5, Điều 41 của Nghị định số 46/2015/NĐ-CP ngày 12/5/2015 của Chính phủ về quản lý chất lượng và bảo trì công trình xây dựng, có quy định như sau: "Chủ sở hữu hoặc người quản lý, sử dụng công trình thỏa thuận với nhà thầu sửa chữa công trình về quyền và trách nhiệm bảo hành, thời gian bảo hành, mức tiền bảo hành đối với các công việc sửa chữa trong quá trình thực hiện bảo trì công trình xây dựng.". Do không có quy định mức tiền bảo hành cụ thể, nên giữa chủ đầu tư và nhà thầu đã quy định mức tỷ lệ bảo hành trong hợp đồng xây dựng là 0% (không phần trăm) giá trị hợp đồng. Vậy mức tỷ lệ bảo hành 0% như vậy có đúng quy định không?
 Phê duyệt đặc tính - thông số kỹ thuật trang thiết bị
Tôi hiện ở TP Hồ Chí Minh và đang phụ trách Quản lý dự án 01 dự án (lập báo cáo kinh tế - kỹ thuật) trường học sử dụng nguồn vốn ngân sách Nhà nước trên địa bàn TP Hồ Chí Minh.Xin cho tôi được hỏi, đối với phần thông số - đặc tính kỹ thuật của trang thiết bị thuộc gói thầu thiết bị (bàn, ghế, thiết bị dạy và học của giáo viên, học sinh; thiết bị văn phòng phổ biến) thì có bắt buộc phải trình duyệt khi duyệt dự án luôn không, hay chủ đầu tư có thể trình duyệt bổ sung thông số, đặc tính kỹ thuật cho gói thiết bị sau khi đã trình duyệt dự án?
Sử dụng chi phí dự phòng giai đoạn lập dự án
Công ty tôi đang thực hiện dự án, nhưng trong giai đoạn lập thiết kế cơ sở không có hạng mục: Thu gom nước thải. Vậy bây giờ công ty tôi dùng chi phí dự phòng để đầu tư thêm hạng mục thu gom nước được không? Nếu được thì Công ty tôi phải thực hiện các bước tiếp theo thế nào?
Quản lý chất lượng công trình xây dựng - Người gửi: Lê Thanh Hồng Hải
Công ty tôi (vốn tư nhân 100%) có xin UBND tỉnh để đầu tư dự án nhà máy cấp nước cho các xã nông thôn (khoảng 200 tỷ đồng) với nguồn vốn của công ty, còn về mặt bằng vị trí đất xây nhà máy nước thì công ty tự bỏ tiền ra mua đất của người dân. Trong quá trình kêu gọi nhà thầu thi công thì công ty tôi có để lại 1 vài hạng mục phụ để tự thi công, như vậy sau khi công ty tôi thi công thì có cần làm hồ sơ nghiệm thu hay quyết toán không? Và mục ký nghiệm thu do đơn vị thi công và chủ đầu tư (đều là tên công ty) ký thì có được không? Đơn vị Nhà nước có tham gia nghiệm thu giám sát công việc thi công không? (vốn hoàn toàn là tư nhân, ngay cả phần đất mua để làm dự án điều là tiền tư nhân).