Liên hệ

CỤC QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG XÂY DỰNG - BỘ XÂY DỰNG     
Địa chỉ: 37, Lê Đại Hành, P. Lê Đại Hành, Q. Hai Bà Trưng, Tp. Hà Nội
Điện thoại: (+84-24) 39760542  | Email: info@cucquanlyhdxd.gov.vn
Bạn cần điền đầy đủ thông tin *