Quản lý năng lực hoạt động xây dựng

Hướng dẫn hồ sơ gia hạn chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng của tổ chức
Hướng dẫn hồ sơ gia hạn chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng của tổ chức
Văn bản số: 702/QĐ-BXD ngày 09/6/2021 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng về việc công bố điều chỉnh Bộ câu hỏi phục vụ sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng
Quyết định số 702/QĐ-BXD ngày 09/06/2021 của Bộ Xây dựng về việc công bố điều chỉnh Bộ câu hỏi phục vụ sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng
Nghị định số 15/2021/NĐ-CP của Chính phủ : Quy định chi tiết một số nội dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng
Nghị định số 15/2021/NĐ-CP của Chính phủ: Quy định chi tiết một số nội dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng
 Điều kiện năng lực đối với cá nhân phụ trách thi công lĩnh vực chuyên môn của nhà thầu thi công xây dựng công trình cấp I
Hiện tôi đang làm TVGS tại một dự án cấp 1, tôi muốn hỏi đối với Nhà thầu trực tiếp tham gia thi công xây dựng công trình cấp I thì các Cá nhân phụ trách thi công lĩnh vực chuyên môn (được hiểu là cán bộ kỹ thuật) phải có trình độ đại học hoặc cao đẳng nghề phù hợp với công việc đảm nhận và thời gian công tác ít nhất 03 năm đối với trình độ đại học, 05 năm đối với trình độ cao đẳng nghề mới được phép tham gia và ký xác nhận các hồ sơ nghiệm thu, quản lý chất lượng tương ứng với công việc do mình thực hiện có đúng không?.
Trách nhiệm của chỉ huy trưởng công trình trên công trường
Nhà thầu A tham gia đấu thầu, sau khi trúng thầu và triển khai thi công, chỉ huy trưởng công trình không thường xuyên có mặt ở công trình mà chỉ có cán bộ kỹ thuật giám sát của nhà thầu A có mặt trên công trình. Cho tôi hỏi, như vậy có được không, hay bắt buộc phải có mặt của chỉ huy trưởng trên toàn bộ thời gian ở công trường (những nhân sự này là những nhân sự chủ chốt trong hồ sơ dự thầu của nhà thầu A)?