24/02/2021 09:52

Chứng chỉ hành nghề lĩnh vực thiết kế kết cấu công trình xây dựng dân dụng và công nghiệp

Hỏi:
Tôi tốt nghiệp ngành Cơ khí Thủy công của Đại học Thủy Lợi năm 2013. Sau khi tốt nghiệp tôi làm thiết kế kết cấu công trình xây dựng tới nay đã được gần 8 năm. Năm 2019, tôi tốt nghiệp thạc sĩ Ngành Kỹ thuật xây dựng, vậy tôi muốn hỏi tôi có làm được chứng chỉ hành nghề lĩnh vực kết cấu xây dựng không và bằng thạc sĩ của tôi khi đủ năm kinh nghiệm có được xét cấp chứng chỉ hành nghề không?

Trả lời:
Theo quy định tại Điểm b Khoản 3 Điều 2 Thông tư 08/2018/TT-BXD ngày 05/10/2018 của Bộ Xây dựng hướng dẫn một số nội dung về chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng, chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng và quản lý nhà thầu nước ngoài hoạt động xây dựng tại Việt Nam thì ngành cơ khí thủy công không thuộc chuyên môn phù hợp để cấp chứng chỉ hành nghề lĩnh vực thiết kế kết cấu công trình xây dựng dân dụng và công nghiệp.