Thông báo

Quản lý đầu tư xây dựng dự án có bố trí căn hộ lưu trú, văn phòng kết hợp lưu trú, biệt thự nghỉ dưỡng, nhà ở thương mại liên kế
Quản lý đầu tư xây dựng dự án có bố trí căn hộ lưu trú, văn phòng kết hợp lưu trú, biệt thự nghỉ dưỡng, nhà ở thương mại liên kế
Mời bạn đọc tham gia, góp ý dự thảo Tiêu chuẩn Việt Nam về tiết kiệm năng lượng
Để hoàn chỉnh dự thảo Tiêu chuẩn trước khi ban hành, Bộ Xây dựng đề nghị các cơ quan, đơn vị, tổ chức và bạn đọc tham gia góp ý kiến cho dự thảo Tiêu chuẩn Việt Nam về tiết kiệm năng lượng.
Góp ý dự thảo Thông tư xây dựng định mức kinh tế - kỹ thuật về đào tạo
Ngày 13/03/2020, Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội có Công văn số 860/LĐTBXH-GDNN gửi Bộ Xây dựng về việc xin ý kiến dự thảo Thông tư thay thế Thông tư số 14/2017/TT-BLĐTBXH ngày 25/5/2017 của Bộ Lao động- Thương Binh và Xã hội quy định việc xây dựng, thẩm định và ban hành định mức kinh tế - kỹ thuật về đào tạo áp dụng trong lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp.
Thông báo về việc ban hành Thông tư
Thực hiện Chương trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật năm 2019, Bộ Xây dựng đã ban hành theo quy định 12 Thông tư. Sau khi ban hành các Thông tư, Bộ Xây dựng đã thực hiện việc đăng tải toàn văn trên cổng thông tin điện tử của Bộ Xây dựng tại địa chỉ: http://www.xaydung.gov.vn
Phối hợp, triển khai thực hiện đánh giá kỹ năng nghề Quốc gia năm 2020
Ngày 17/02/2020, Bộ Xây dựng đã ban hành công văn 582/BXD-TCCB gửi các cơ sở giáo dục thuộc Bộ Xây dựng về việc phối hợp, triển khai thực hiện đánh giá kỹ năng nghề Quốc gia năm 2020.Theo đó, Ngày 30/12/2019 Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội có Văn bản số 5736/LĐTBXH-TCGDNN gửi Bộ Xây dựng về việc công bố lịch trình tổ chức các kỳ đánh giá kỹ năng nghề quốc gia năm 2020.Bộ Xây dựng đề nghị các đơn vị nghiên cứu, phối hợp và triển khai thực hiện theo hướng dẫn của Văn bản nêu trên.
Công bố thông tin về nhà ở và thị trường bất động sản
Trong năm 2019, số lượng bất động sản được Cục Giám định nhà nước và chất lượng công trình xây dựng chấp thuận nghiệm thu đưa vào sử dụng với số lượng căn hộ cụ thể như sau: Nhà ở: 83.499 căn; Căn hộ du lịch: 5.158 căn; Biệt thự du lịch: 0 căn; Văn phòng kết hợp lưu trú (officetel): 4.308 căn.
Lịch tiếp công dân định kỳ năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng
Ngày 13/02/2020, Bộ Xây dựng đã có Thông báo số 16/TB-BXD về lịch tiếp công dân định kỳ năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng.
Thông báo về việc ban hành Thông tư
Thực hiện Chương trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật năm 2019, Bộ Xây dựng đã ban hành theo quy định 12 Thông tư. Sau khi ban hành các Thông tư, Bộ Xây dựng đã thực hiện việc đăng tải toàn văn trên cổng thông tin điện tử của Bộ Xây dựng tại địa chỉ: http://www.xaydung.gov.vn