17/03/2021 10:20

Nghị định số 15/2021/NĐ-CP: Công cụ quản lý đồng bộ dự án đầu tư xây dựng

Nghị định số 15/2021/NĐ-CP của Chính phủ sửa đổi, bổ sung các quy định về quản lý dự án đầu tư xây dựng (DA ĐTXD) phù hợp với các quy định pháp luật hiện hành, kế thừa các nội dung được thực tế chứng minh phù hợp và bổ sung một số nội dung quy định mới trong Luật Xây dựng số 62/2020/QH14.

nghi dinh so 152021nd cp cong cu quan ly dong bo du an dau tu xay dung
Ảnh minh họa.

Phân loại DA ĐTXD theo công năng

Nghị định số 15/2021/NĐ-CP phân loại các DA ĐTXD theo công năng, tính chất chuyên ngành và mục đích quản lý nhằm phân định trách nhiệm quản lý nhà nước, trách nhiệm thực hiện thủ tục hành chính. Quy định quy mô DA ĐTXD khu đô thị, dự án quy mô nhỏ chỉ lập báo cáo kinh tế kỹ thuật, bổ sung dự án sử dụng vốn hỗn hợp có sự tham gia của vốn nhà nước ngoài đầu tư công.

Khuyến khích áp dụng mô hình BIM, giải pháp công nghệ số; hoạt động ĐTXD, quản lý vận hành và hoạt động đánh giá, chứng nhận công trình sử dụng tiết kiệm, hiệu quả năng lượng, tài nguyên và công trình xanh. Bộ Xây dựng nghiên cứu xây dựng định mức sử dụng năng lượng các loại công trình xây dựng dân dụng, hướng dẫn tiêu chí, tiêu chuẩn chứng nhận và hoạt động đánh giá, chứng nhận công trình xây dựng sử dụng tiết kiệm, hiệu quả năng lượng, tài nguyên và công trình xanh.

Quy định nguyên tắc áp dụng tiêu chuẩn nước ngoài, tiêu chuẩn cơ sở, khuyến khích áp dụng vật liệu, công nghệ mới. Quy định chi tiết thiết kế sơ bộ trong báo cáo nghiên cứu tiền khả thi ĐTXD. Bổ sung thẩm quyền phê duyệt Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi ĐTXD đối với DA ĐTXD sử dụng vốn nhà nước.

Thực hiện đồng thời/liên thông các thủ tục

Nghị định số 15/2021/NĐ-CP quy định nội dung báo cáo nghiên cứu khả thi ĐTXD, trình tự thực hiện thẩm định báo cáo nghiên cứu khả thi ĐTXD; báo cáo kinh tế kỹ thuật ĐTXD của cơ quan chuyên môn trực thuộc người quyết định đầu tư (cơ quan chủ trì thẩm định) và cơ quan chuyên môn về xây dựng; làm rõ việc thực hiện đồng thời/liên thông các thủ tục về phòng cháy chữa cháy, bảo vệ môi trường, đơn giản hóa hồ sơ thông qua bổ sung quy định nhận mã số chứng chỉ của tổ chức, cá nhân. Sửa đổi, bổ sung quy định về thẩm quyền thẩm định của cơ quan chuyên môn về xây dựng, các nội dung tiếp nhận, bổ sung hồ sơ, từ chối tiếp nhận hồ sơ, tạm dừng thẩm định, kết quả thẩm định, lưu trữ hồ sơ thẩm định của cơ quan chuyên môn về xây dựng.

Quy định thẩm quyền thẩm định hoặc cho ý kiến về công nghệ của Bộ quản lý ngành, lĩnh vực, cơ quan chuyên môn thuộc UBND cấp tỉnh; trình tự, thời gian thẩm định/cho ý kiến về công nghệ, nội dung quyết định phê duyệt dự án, trình tự thực hiện, thẩm quyền thẩm định, phê duyệt dự án đối với DA ĐTXD điều chỉnh.

Quy định chi tiết hình thức QLDA

Nghị định số 15/2021/NĐ-CP quy định lựa chọn hình thức tổ chức quản lý dự án (QLDA), tổ chức và hoạt động của Ban QLDA ĐTXD chuyên ngành, khu vực theo hướng quy định thẩm quyền thành lập, số lượng ban đối với dự án sử dụng vốn đầu tư công; mô hình tổ chức, quy chế hoạt động, quyền hạn và nghĩa vụ của Ban QLDA ĐTXD; chi tiết các hình thức QLDA.

Quy định chi tiết trình tự, nhiệm vụ khảo sát, phương án khảo sát, quản lý công tác khảo sát, nội dung báo cáo kết quả khảo sát và phê duyệt báo cáo kết quả khảo sát xây dựng; chi tiết quản lý thiết kế xây dựng, số bước thiết kế xây dựng, nhiệm vụ thiết kế, quy cách hồ sơ thiết kế xây dựng, chỉ dẫn kỹ thuật, trách nhiệm của nhà thầu thiết kế xây dựng. Sửa đổi, bổ sung bước thiết kế trình thẩm định trong trường hợp thiết kế theo thông lệ quốc tế; bổ sung trường hợp xác định nhiệm vụ thiết kế khi chưa có chủ đầu tư, xác định nhiệm vụ thiết kế đối với dự án đối tác công tư.

Quy định trình tự thẩm định thiết kế xây dựng triển khai sau thiết kế cơ sở của chủ đầu tư, cơ quan chuyên môn về xây dựng; thẩm tra thiết kế xây dựng; quy định nguyên tắc xác định thẩm quyền thẩm định trong một số trường hợp; làm rõ việc thực hiện đồng thời thủ tục về thẩm duyệt phòng cháy và chữa cháy; tiếp nhận mã số chứng chỉ của tổ chức, cá nhân.

Quy định quy trình thẩm định thiết kế xây dựng sau thiết kế cơ sở tại cơ quan chuyên môn về xây dựng, bổ sung quy định kết quả thẩm định yêu cầu chủ đầu tư cung cấp hồ sơ chứng minh đáp ứng điều kiện về cấp phép xây dựng để quản lý trật tự xây dựng đối với CTXD được thẩm định và đáp ứng điều kiện miễn giấy phép xây dựng; điều chỉnh thiết kế xây dựng, thẩm quyền, nội dung phê duyệt thiết kế xây dựng triển khai sau thiết kế cơ sở.

Lấy ý kiến cơ quan quản lý Nhà nước về tín ngưỡng

Nghị định số 15/2021/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung quy định cấp phép đối với công trình tôn giáo, tín ngưỡng, bổ sung yêu cầu lấy ý kiến cơ quan quản lý Nhà nước về tôn giáo, tín ngưỡng với công trình cấp II trở lên, thẩm tra thiết kế xây dựng; yêu cầu cung cấp văn bản thẩm định của cơ quan quản lý nhà nước về văn hóa đối với DA ĐTXD công trình tôn giáo, tín ngưỡng đồng thời là dự án bảo quản, tu bổ, phục hồi di tích lịch sử - văn hóa, danh lam thắng.

Các quy định về hồ sơ cấp phép xây dựng đối với các trường hợp xây dựng mới, xây dựng theo giai đoạn, xây dựng theo dự án, nhà ở riêng lẻ, sửa chữa cải tạo, di dời công trình, công trình hạ tầng kỹ thuật viễn thông thụ động trong Thông tư số 15/2016/TT-BXD và Thông tư liên tịch số 15/2016/TTLT-BTTTT-BXD được quy định tại Nghị định. Các quy định về hồ sơ được rà soát để đảm bảo đơn giản hóa thủ tục, thành phần hồ sơ trình cấp phép xây dựng được sửa đổi để phù hợp với quy định tại Luật Xây dựng số 62/2020/QH14.

Bổ sung nội dung cấp phép xây dựng đảm bảo tích hợp thẩm định thiết kế triển khai sau thiết kế cơ sở và cấp phép xây dựng tại bước cấp phép xây dựng. Quy định các trường hợp, trình tự thu hồi Giấy phép xây dựng; quản lý trật tự xây dựng đối với CTXD theo Giấy phép xây dựng và công trình miễn Giấy phép xây dựng, trách nhiệm các chủ thể trong quản lý trật tự xây dựng; công trình bí mật nhà nước, trình tự, nội dung thực hiện xây dựng công trình khẩn cấp; nguyên tắc quản lý DA ĐTXD ở nước ngoài; công tác thẩm tra, thẩm định, tổ chức nghiệm thu công trình.

Thủ tục chứng chỉ hành nghề HĐXD theo hướng đơn giản. Các quy định khi xét cấp chứng chỉ hành nghề, đánh giá cấp chứng chỉ năng lực HĐXD trong Thông tư số 08/2018/TT-BXD được quy định tại Nghị định. Bổ sung quy định công nhận tổ chức xã hội – nghề nghiệp đủ điều kiện cấp chứng chỉ năng lực HĐXD.

Nguồn Báo Xây dựng