04/03/2020 23:48

Phối hợp, triển khai thực hiện đánh giá kỹ năng nghề Quốc gia năm 2020

Ngày 17/02/2020, Bộ Xây dựng đã ban hành công văn 582/BXD-TCCB gửi các cơ sở giáo dục thuộc Bộ Xây dựng về việc phối hợp, triển khai thực hiện đánh giá kỹ năng nghề Quốc gia năm 2020.

Theo đó, Ngày 30/12/2019 Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội có Văn bản số 5736/LĐTBXH-TCGDNN gửi Bộ Xây dựng về việc công bố lịch trình tổ chức các kỳ đánh giá kỹ năng nghề quốc gia năm 2020.

Bộ Xây dựng đề nghị các đơn vị nghiên cứu, phối hợp và triển khai thực hiện theo hướng dẫn của Văn bản nêu trên.

Nội dung chi tiết xem tệp đính kèm. 


Tài liệu đính kèm bài viết
(5736_LĐTBXD-TCGDNN_30122019.pdf)Tải về
(BXD_582-BXD-TCCB_17022020.pdf)Tải về