12/04/2020 12:30

Góp ý dự thảo Thông tư xây dựng định mức kinh tế - kỹ thuật về đào tạo

Ngày 13/03/2020, Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội có Công văn số 860/LĐTBXH-GDNN gửi Bộ Xây dựng về việc xin ý kiến dự thảo Thông tư thay thế Thông tư số 14/2017/TT-BLĐTBXH ngày 25/5/2017 của Bộ Lao động- Thương Binh và Xã hội quy định việc xây dựng, thẩm định và ban hành định mức kinh tế - kỹ thuật về đào tạo áp dụng trong lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp.

Đề nghị các đơn vị nghiên cứu và cho ý kiến về dự thảo Thông tư nêu trên và gửi về  Vụ Tổ chức cán bộ - Bộ Xây dựng - số 37 Lê Đại Hành - Hai Bà Trưng - Hà Nội, đồng thời gửi bản điện tử vào Email: daotaobxdvutccb@gmail.com, trước ngày 27/03/2020 để tổng hợp.

Toàn văn dự thảo tải về tại tệp đính kèm.