21/09/2020 15:27

Hội thảo tập huấn Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng 2020

                        (Xây dựng) - Ngày 18/9 tại Hà Nội, Bộ Xây dựng tổ chức hội thảo Tập huấn Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng năm 2020, với sự tham dự của đại diện các sở, ngành địa phương, các tổ chức, doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực tư vấn, xây dựng.

                                                                                  Toàn cảnh hội thảo.

 Tại hội thảo, ông Bùi Văn Dưỡng - Phó Cục trưởng Cục Quản lý hoạt động xây dựng (Bộ Xây dựng) đã phổ biến những nội dung mới của Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng năm 2020.Theo đó, Luật đề cập đến 3 nhóm chính sách lớn, gồm: Cải cách, đơn giản hóa thủ tục hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh trong lĩnh vực xây dựng; bãi bỏ, đơn giản hóa điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc lĩnh vực xây dựng; bảo đảm sự đồng bộ, thống nhất với pháp luật có liên quan (đầu tư công, đầu tư, quy hoạch, PPP, đất đai,…).Cụ thể: Luật phân định rõ thẩm quyền, trách nhiệm thẩm định của người quyết định đầu tư/chủ đầu tư và cơ quan chuyên môn về xây dựng;Về thẩm định thiết kế của chủ đầu tư: Chủ đầu tư tổ chức thực hiện thẩm định một bước thiết kế triển khai sau thiết kế cơ sở để phê duyệt. Các bước thiết kế còn lại, chủ đầu tư quyết định việc kiểm soát thiết kế theo hợp đồng với nhà thầu và quy định của pháp luật; công trình ảnh hưởng lớn đến an toàn, lợi ích cộng đồng phải được thẩm tra về thiết kế xây dựng về an toàn, tuân thủ tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật làm cơ sở cho việc thẩm định; chủ đầu tư phê duyệt thiết kế sau thiết kế cơ sở, quyết định về phê duyệt các bước thiết kế còn lại.Về giấy phép xây dựng, Luật đã lồng ghép thủ tục giấy phép xây dựng với thẩm định thiết kế. Cụ thể, các công trình thuộc đối tượng được cơ quan chuyên môn về xây dựng thẩm định thiết kế sau thiết kế cơ sở được miễn giấy phép xây dựng, cơ quan chuyên môn phải đánh giá các nội dung của giấy phép xây dựng; các công trình không phải thẩm định thiết kế xây dựng bởi cơ quan chuyên môn phải thực hiện cấp giấy phép xây dựng.Thời gian cấp giấy phép xây dựng là 20 ngày đối với công trình xây dựng; 15 ngày đối với nhà ở riêng lẻ.Luật đồng thời bổ sung đối tượng được miễn giấy phép xây dựng; điều kiện được miễn giấy phép xây dựng đối với công trình, nhà ở riêng lẻ ở nông thôn.Liên quan đến chi phí đầu tư xây dựng, đối với hệ thống định mức xây dựng, Luật quy định, Bộ trưởng Bộ quản lý chuyên ngành, Chủ tịch UBND cấp tỉnh ban hành để áp dụng hoặc tham xác định và quản lý chi phí: Vốn đầu tư công; vốn nhà nước ngoài đầu tư công, PPP; vốn khác.Bên cạnh đó, Luật bổ sung quy định: Chính phủ quy định về định kỳ rà soát, cập nhật, điều chỉnh định mức. Bộ trưởng Bộ Xây dựng quy định xác định định mức xây dựng mới, điều chỉnh định mức xây dựng không phù hợp với yêu cầu đặc thù của công trình, quy định việc xác định chỉ số giá xây dựng công trình trên địa bàn 2 tỉnh trở lên…Hội thảo cũng đã tập trung thảo luận một số vấn đề liên quan đến quy định về miễn giấy phép xây dựng, thẩm quyền cấp giấy phép xây dựng; bãi bỏ một số điều kiện kinh doanh; quy định rõ thẩm quyền, xã hội hóa cấp chứng chỉ năng lực; bảo đảm thống nhất giữa các Luật Đầu tư, Đầu tư công, PPP…

Nguồn Báo Xây dựng