27/02/2020 16:03

Nghiệm thu Dự thảo Nghiên cứu xây dựng tiêu chí đánh giá và phương pháp lựa chọn nhà đầu tư đối với lĩnh vực hạ tầng kỹ thuật đô thị

Ngày 24/8/2015 tại Hà Nội, Hội đồng KHCN Bộ Xây dựng họp nghiệm thu Dự thảo Nghiên cứu xây dựng các tiêu chí đánh giá và phương pháp lựa chọn nhà đầu tư đối với lĩnh vực hạ tầng kỹ thuật đô thị (HTKTĐT). Ông Nguyễn Quang Minh - Phó Vụ trưởng Vụ KHCN và Môi trường, Bộ Xây dựng làm Chủ tịch Hội đồng.

Thay mặt cho nhóm thực hiện đề tài, báo cáo với Hội đồng nghiệm thu, TS Lê Văn Long - Chủ nhiệm đề tài cho biết đây là đề tài ký hợp đồng với Bộ Xây dựng theo hình thức đối tác công tư (PPP) trong các lĩnh vực cấp nước, thoát nước và xử lý nước thải, xử lý chất thải rắn sinh hoạt đô thị.

 

 

Thời gian gần đây hoạt động lựa chọn các nhà đầu tư thực hiện các dự án xây dựng kết cấu hạ tầng nói chung và các lĩnh vực HTKTĐT nói riêng diễn ra rất sôi động, tuy nhiên các tiêu chí đánh giá, phương pháp lựa chọn các nhà đầu tư do các bên mời thầu đưa ra không thống nhất và chưa phù hợp với thực tế dẫn đến các dự án đầu tư triển khai kém hiệu quả. Nhằm giải quyết các vấn đề nêu trên, nhóm nghiên cứu đã đề xuất các giải pháp hoàn thiện các tiêu chí đánh giá, phương pháp lựa chọn nhà đầu tư trong các lĩnh vực này. 

Phát biểu tại hội nghị nghiệm thu, các chuyên gia phản biện cũng như các ủy viên của Hội đồng đều đánh giá cao tính khoa học, tính thực tiễn của đề tài, có hình thức kết cấu phù hợp và đạt được mục tiêu đề ra. Đồng thời, các thành viên của Hội đồng cũng đề nghị nhóm nghiên cứu Dự thảo bổ sung các nhóm tiêu chí và tiêu chí trong việc lựa chọn nhà đầu tư, các kinh nghiệm đấu thầu từ các Dự án ODA ở Việt Nam. 

Kết luận cuộc họp, Ông Nguyễn Quang Minh nhất trí với các ý kiến đóng góp của các thành viên Hội đồng, đề nghị nhóm tác giả tiếp thu các ý kiến góp ý làm cơ sở hoàn thiện hồ sơ nghiệm thu.

Đề tài được Hội đồng nghiệm thu với kết quả xếp loại Khá .

 

Hồng Hạnh