27/02/2020 16:15

Nghiệm thu Dự thảo TCVN về công trình năng lượng hạt nhân

Ngày 21/1/2016, tại cơ quan Bộ Xây dựng, Hội đồng KHCN chuyên ngành Bộ Xây dựng đã họp nghiệm thu Dự thảo TCVN… “Thép cốt bê tông - Mối nối băng liên kết cơ khí trong xây dựng, cải tạo và sửa chữa lớn công trình năng lượng hạt nhân - Yêu cầu chung” do nhóm tác giả thuộc Viện Khoa học Công nghệ Xây dựng (IBST) chủ trì biên soạn. TS. Hoàng Quang Nhu – Phó Vụ trưởng Vụ KHCN & Môi trường, Bộ Xây dựng làm Chủ tịch Hội đồng.


Toàn cảnh cuộc họp

 

Trình bày về công tác nghiên cứu và biên soạn Dự thảo, TS. Vũ Đình Luyện (IBST) cho biết: hiện nay Việt Nam có 02 tiêu chuẩn quốc gia về nối cơ khí cốt thép kết cấu bê tông cốt thép chất lượng cao; đó là TCVN 9390:2012 “Thép cốt bê tông - Mối nối bằng dập ép ống - Yêu cầu thiết kế, thi công và nghiệm thu”, và TCVN 8163:2009 “Thép cốt bê tông - Mối nối bằng ống ren”. Tuy nhiên, cả hai tiêu chuẩn này đều chưa đề cập được hết các loại liên kết cơ khí nối thép cốt bê tông nhập vào Việt Nam, đặc biệt là cốt thép đường kính lớn hơn 20mm với yêu cầu cấu tạo đặc biệt để phục vụ cho các công trình đòi hỏi cao về chất lượng mối nối như các công trình năng lượng nguyên tử. Với các dự án nhà máy điện hạt nhân sẽ được triển khai ở Ninh Thuận trong thời gian tới đây, việc có một tiêu chuẩn chuyên ngành là hết sức cần thiết. 

Trên cơ sở tiêu chuẩn gốc của Nga CTO CPO C 60542960 00011 – 2012 “Yêu cầu đối với liên kết cơ khí cho cốt thép của kết cấu bê tông cốt thép trong thi công xây dựng, cải tạo và sửa chữa lớn các công trình sử dụng năng lượng nguyên tử”; các tác giả đã tổng hợp, chọn lọc và chuyển dịch các nội dung cơ bản phù hợp với điều kiện Việt Nam, kết hợp với việc lựa chọn tham khảo các tiêu chuẩn của Anh, Mỹ, Đức có liên quan để xây dựng Dự thảo TCVN. Dự thảo tiêu chuẩn có bố cục hoàn chỉnh của một văn bản tiêu chuẩn gồm phạm vi áp dụng, thuật ngữ định nghĩa, các yêu cầu kỹ thuật, tài liệu tham khảo…

Nhận xét về Dự thảo, các ủy viên phản biện và thành viên Hội đồng đều đánh giá cao nỗ lực và chuyên môn của nhóm tác giả, phương pháp xây dựng tiêu chuẩn khoa học và bài bản. Hội đồng cũng đóng góp một số ý kiến về thuật ngữ, định nghĩa, về lỗi chính tả …để giúp các tác giả hoàn thiện Dự thảo tiêu chuẩn.

Hội đồng nhất trí nghiệm thu Dự thảo với kết quả xếp loại Xuất sắc.

 

Lệ Minh