Văn bản pháp lý

Hướng dẫn hồ sơ gia hạn chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng của tổ chức
Hướng dẫn hồ sơ gia hạn chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng của tổ chức
Quyết định số 699/QĐ-TTG ngày 01/06/2009 của Thủ tướng Chính phủ Phê duyệt nhiệm vụ Quy hoạch xây dựng Hệ thống các trường đại học, cao đẳng tại vùng thành phố Hồ Chí Minh đến năm 2025 và tầm nhìn đến năm 2050.
Nghiên cứu bố trí hệ thống các trường đại học, cao đẳng trong vùng thành phố Hồ Chí Minh bao gồm các đơn vị hành chính: thành phố Hồ Chí Minh, các tỉnh: Đồng Nai, Bình Dương, Bà Rịa - Vũng Tàu, Bình Phước, Tây Ninh, Long An, Tiền Giang và các tỉnh xung quanh vùng thành phố Hồ Chí Minh.
Quyết định số 270/QĐ-TTg  ngày 18/02/2020 của Thủ tướng Chính phủ : Chủ trương đầu tư dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh cơ sở hạ tầng khu công nghiệp Becamex Bình Định
Quyết định số 270/QĐ-TTg ngày 18/02/2020 của Thủ tướng Chính phủ : Chủ trương đầu tư dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh cơ sở hạ tầng khu công nghiệp Becamex Bình Định
Quyết định số 168/QĐ-BXD ngày 18/02/2010 Về việc phân công nhiệm vụ trong Lãnh đạo Bộ
Quyết định số 168/QĐ-BXD ngày 18/02/2010 Về việc phân công nhiệm vụ trong Lãnh đạo Bộ
Quyết định số 279/QĐ-TTg ngày 19/02/2020 của Thủ tướng Chính phủ : Phê duyệt điều chỉnh cục bộ quy hoạch chung thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ đến năm 2030, tỷ lệ 1/10.000
Quyết định số 279/QĐ-TTg ngày 19/02/2020 của Thủ tướng Chính phủ : Phê duyệt điều chỉnh cục bộ quy hoạch chung thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ đến năm 2030, tỷ lệ 1/10.000